Mutfak Tasarım Örnekleri

MUTFAK TASARIM SÜRECİ

analiz  I  karar  I  planlama

İç mekan tasarımında mutfak, tüm mekanların ötesinde ayrı bir öneme sahiptir.
ilişkili olduğu alanların planlanmasında bir nirengi noktası gibi çalışır ve tasarım
kurgusunun oluşturulmasında etkin rol oynar.

 

 

 

 

       

    

Günümüzde mutfaklar, yalnızca yemek pişirilen alanlar olmaktan çıkarak,
Keyifle vakit geçirilen yaşam ve iletişim merkezi haline gelmiştir.
En ince detayına kadar tüm ihtiyaçların karşılandığı bir mutfak, yaşamın kalitesini de artıracaktır.

 

    

    

         

İyi bir mutfak ancak “form fonksiyonu izler” ilkesinden yola çıkarak tasarlanabilir.
Bu ilke dogrultsunda planlama yapılırken temel hedef “maksimum verim” olmalıdır.

 

 

  

    

Mutfak, diger mekanlara kıyasla evin en önemli çalışma alanıdır.
Yapılan araştırmalar sonucunda mutfakta gün içerisinde ortalama iki saat zaman geçirildiği,
dolapların 80 kereden fazla açılıp kapatıldığı ve birbirinden farklı işlevlerin en az 50 kez tekrarlandığı görülmüştür.

  

Tüm bu aktivitelerin vücudu zorlamadan ve ne kısa sürede gerçekleştirilebilmesi için
o mutfağın ergonomik açıdan dogru kurgulanması gerekmektedir.
Mutfakta ergonomi konosunda 1912 yılında Amerikalı Christine Fredericks tarafından
mutfak mobilyaları ve ekipmanlarına erişimle ilgili “ip çalışması” yapılmıştır.

 

  

Bu çalışma sonucunda aynı mutfakta yalnızca fırının yeri degiştirilerek ortalama
53 metre daha az yüründüğü belirlenmiştir.
Bu ise mutfağın ergonomik açıdan doğru tasarlanmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

 

 

 

 

   

 

 

Menü
.